KELUAR DARI KEMANDEGAN, LEPAS DARI JERAT UTANG DAN RIBA

269